Játékszabály

„Nyerj a Danone-nal!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabály

 1. A játék szervezője:

„Nyerj a Danone-nal!” elnevezéssel az Auchan Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.) a továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy Auchan Online áruházban (https://online.auchan.hu/),
 • legalább 1 (egy) alkalommal egyidejűleg legalább 1000 Ft (ezer forint) értékben, a promócióban részt vevő terméket vásárol a Danone hűtött tejtermékeiből (a 4. pontban részletezve) és
 • a www.danonejatek.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta/online rendelés adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban, a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Lebonyolító és az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, valamint a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb gazdasági társaságok, vagy a Játék szervezésében és lebonyolításában közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található, nem az Auchan Magyarország Kft. által üzemeltetett boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2022. február 17. 00:00:00 órától – 2022. március 16. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2022. március 16. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék 4 Játék hétből áll:

1. Időszak: 2022. február 17. 00:00:00 – február 23. 23:59:59
2. Időszak: 2022. február 24. 00:00:00 – március 02. 23:59:59
3. Időszak: 2022. március 03. 00:00:00 – március 09. 23:59:59
4. Időszak: 2022. március 10. 00:00:00 – március 16. 23:59:59

A továbbiakban együttesen „Játékhét”.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy Auchan Online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott a Játékban részt vevő Danone hűtött tejtermékei.

A részt vevő termékekre vonatkozó pontos listát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával legalább 1000 Ft értékben kell a promócióban részt vevő Danone hűtött tejtermékekből vásárolni.

A Játékban kizárólag csak a feljebb felsorolt termékek, a megadott kiszerelésben vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása alapján részt vevő Pályázat érvénytelen a Játék szempontjából.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megvásárolt Danone hűtött tejtermékekből a megadott 1000 Ft értékhatár többszörösét igazolja, abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a fődíjak sorsolásán, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

Ár akció esetén a levonásokkal együtt szükséges elérni egy vásárlás alkalmával az 1000 Ft összértéket.

A termék értéke szempontjából a bizonylaton szereplő termék/termékek ára (az esetleges levonást is érvényesítve) az irányadó és nem a bizonylat végösszege, mert az a kerekítés miatt ettől eltérő lehet.

A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás/online rendelés során kapott nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla) (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online rendelés esetén a rendelés egyedi azonosítójának. (rendelésszám)

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • opcionálisan megadható saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadható kedvenc magyarországi Auchan áruház
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatkezelési tájékoztatóját, valamint
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló Bizonylatról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)**
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)**

** Online vásárlás esetén a rendelés számának utolsó 4 karakterét (melyet a rendelés visszaigazolás tárgy mezőjében talál) kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni.
 • valamint a Játékos igazolja, hogy az adott Bizonylaton legalább 1000 Ft értékben vásárolt a Játékban részt vevő Danone hűtött tejtermékekből
 • és megadja, hogy adott pályázatával melyik Fődíjat szeretné megnyerni

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

 

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol egyidejűleg legalább 1000 Ft értékben a promócióban részt vevő (a 4. pontban részletezve) Danone hűtött tejtermékeiből az Auchan áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait. 

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megvásárolt Danone hűtött tejtermékekből a megadott 1000 Ft értékhatár többszörösét igazolja, abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a fődíjak sorsolásán, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

A Játékban online vásárlás esetén csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a rendelést követően a kiszállítás után számla került kiállításra, mert nyertesség esetén szükséges a számla bemutatása is (a 8. pontban részletezve).

A Játéknak nem feltétele a Bizalomkártyával történő vásárlás, azonban nyertesség esetén amennyiben a Bizonylaton látható a Bizalomkártyaszám, akkor a Szervező csakis abban az esetben fogadja el érvényes Pályázatként azt, ha a Bizonylaton szereplő Bizalomkártyaszám megegyezik a Játékos Bizalomkártyaszámával.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 3 Pályázatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 2 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 20 db Pályázattal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2022. április 16-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak a fenti feltételeknek megfelelő természetes személyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről az áruházi vásárlás során blokk, nyugta, vagy magánszemély nevére kiállított számla, míg az online vásárlás esetén megrendelés és számla került (együtt a továbbiakban: Bizonylat) kiállításra. A magánszemély részére kiállított számla másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az auchandanone@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2022. március 16-án, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolások:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy napi nyereményt, egy heti nyereményt, valamint a fődíjak egyikét nyerheti meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt az egyes nyereményjátékban.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Egy nyereményről a nyertes nagyobb összegű nyeremény megnyerése reményében nem mondhat le.

Napi és heti nyeremények sorsolása:

A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, a Játék időtartamában 08:00 és 22:00 óra között, naponként 1-1 (összesen 28 darab), valamint hetenként 1-1 (összesen 4 darab) nyerő időpont kerül kisorsolásra a napi és heti nyereményekre vonatkozóan.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott napi/heti nyereményt.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén

A napi nyeremények nyertesei az adott napot követő első munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn), míg a heti nyeremények nyertesei csütörtökönként (2022. február 24., március 03., március 10.,
március 17.) kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail üzenetben.

Fődíjak sorsolása: 

A fődíjak sorsolására 2022. március 22-én 14:00 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában, 1092 Budapest, Bakáts tér 2. címen (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A fődíjak sorsolásán csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, napi és heti nyereményt még nem nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.danonejatek.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíjak:

1 fő nyertes részére 1 db Samsung RB38T676CS9/EF kombinált hűtőszekrény
Samsung hűtőszekrény: 400 l, magasság: 203 cm, C energiaosztály, no frost hűtőrendszer

1 fő nyertes részére 1 db Whirlpool WSIC 3M17 beépíthető mosogatógép
Whirlpool mosogatógép: 45 cm, 10 teríték, 6 program, 6. érzék technológia, F energiaosztály

A fődíj nyertesek esetében 5-5 (öt-öt) tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

Heti nyeremények:

1 db (összesen 4 db) Kenwood KMX750BK konyhai robotgép, fekete

1000 W, 6 sebesség, 5 literes edény, méret: 385x240x355 mm

Napi nyeremények:

1 db (összesen 28 db) 10.000 Ft értékű Auchan ajándékkártya

Az ajándékkártyák a kiállítástól számított 1 évig érvényesek, és a magyarországi Auchan áruházak bármelyikében beválthatók.

A heti és napi nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A napi és heti nyertesek megállapítását, valamint a fődíjak sorsolását követően a Lebonyolító 2 (kettő) alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben az e-mailben történő kommunikáció sikertelen, és a Játékos a regisztráció alkalmával előzőleg megadta telefonos elérhetőségét, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termék(ek) vásárlását igazoló eredeti Bizonylat teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 7 (hét) naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket a Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a nyertes eredeti Bizonylat az első értesítéstől számított 7 (hét) naptári napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabály szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban részt vevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási Bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta megfelelő értékben a 4. pontban részletezett Danone hűtött tejtermékei, vagy ha a Bizonylaton szereplő Bizalomkártya szám eltér a Játékos Bizalomkártyaszámától stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a fődíjak sorsolását követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/Bizonylatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és az nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatot és annak érvényességét a Lebonyolító -a Szervező jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A nem eredeti, vagy bármely mértékben vagy tekintetben megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel Pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének, mennyiségének és a vásárlás összegének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek a nyereményüket előzetes egyeztetéssel futár általi kézbesítés útján a lakcímükön, vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és a Lebonyolító felé nem támaszthat.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertes Játékosokat terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.danonejatek.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2022. április 16-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchandanone@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken, online hirdetésekben, Facebookon és a weblapokon kerül meghirdetésre.

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek, egyéb jogi személyek, avagy korlátozott jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezetek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk, Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik a nyeremény átadása során kapott jótállási jeggyel.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játék megrendelője a Danone Magyarország Kft.

A Danone Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35; cégjegyzékszám: 01-09-076725; adószám: 10594135-2-44) nem vesz részt a jelen Játék szervezésében és lebonyolításában, erre tekintettel a Danone Kft. felelőssége kizárt a szervezés és lebonyolítás kapcsán, azonban változatlanul fennáll az általa felajánlott nyeremények tekintetében.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező a Játék teljes ideje alatt fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2022. február 17.

Szervező

1. számú melléklet

Termék neve EAN kód
ACTIMEL EREDI GYÜMÖLCS 4X100G  5997536112558
ACTIMEL MULTIFRUIT 4X100G  5997536110356
ACTIKIDS EPER-BANÁN 4X100G  5997536134314
ACTIMEL EPER 4X100G  5997536303703
ACTIMEL MÁLNA 4X100G  5941209018302
ACTIMEL CSERESZNYE-ACEROLA C-vitamin 5997536304595
ACTIMEL EPER 0% HOZZÁADOTT CUKOR 4X100G  5997536303789
ACTIMEL BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK 0% HOZZÁADOTT CUKOR 4X100G  5997536303796
ACTIMEL GRÁNÁTALMA-ÁFONYA C VIT 4X100G 5997536304618
ACTIMEL SZEDER-FEKETE ÁFONYA C VIT 4X100G  5997536304588
ACTIMEL CITROM-GYÖMBÉR C-VITAMINNAL 4X100G  5997536305080
ACTIMEL GRÁNÁTALMA-ÁFONYA C VIT 8X100G 5997536304601
ACTIMEL MULTIFRUIT 8X100G  5941209018326
ACTIMEL EPER 8X100G  5997536303710
ACTIMEL ERDEI GYÜMÖLCS 8X100G  5997536303727
ACTIKIDS EPER-BANÁN 8X100G 5997536303338
ACTIMEL CITROM-GYÖMBÉR C-VITAMINNAL 8X100G  5997536305097
ACTIVIA PILLE NATÚR 125G 5997536115153
ACTIVIA PILLE NATÚR 4X125G 5997536115177
ACTIVIA PILLE NATÚR 8X125G  5997536119212
ACTIVIA KRÉMES NATÚR 125G  5997536302041
ACTIVIA KRÉMES NATÚR 4X125G 5997536302058
ACTIVIA MEGGY-ANANÁSZ 4X125G 5997536302072
ACTIVIA GABONÁS-MANGÓS 4X125G 5997536301730
ACTIVIA EPRES 4X125G 5997536111872
ACTIVIA ÁFONYÁS 4X125G 5997536119564
ACTIVIA SÁRGABARACKOS-MÁLNÁS 4X125G  5997536302065
ACTIVIA GABONÁS-PIROSGYÜMÖLCSÖS 4X125G 5997536119380
ACTIVIA CITROMOS 4X125G  5997536112312
ACTIVIA GABONÁS-ŐSZIBARACKOS 4x125g 5997536303611
ACTIVIA MIX&GO 170G  5997536303499
ACTIVIA REGGELI EPER 165G 5997536304854
ACTIVIA REGGELI SÁRGABARACK 165G 5997536304861
DANONE KRÉMTÚRÓ VANÍLIAÍZŰ 130G  5997536302584
DANETTE DUO PUDING 4X75G 3033490213060
DANETTE KR. PUDING CSOKIS 4X125G 5997536141503
DANETTE KR. PUDING VANILIÁS 4X125G 5997536141510
DANONINO EPER-SÁRGABARACK 4X50G  59003854
DANONINO BANÁN-MÁLNA 4X50G  59441199
DANONE ITAL EPER-BANÁN 290G  5997536303765
DANONE ITAL BARACK-MARACUJA 290G  5997536303772
DANONE ITAL MÁLNA-ÁFONYA 290G  5997536304700
DANONE KID KEKSZ 4X125G  5997536304113
DANONE KID BANÁN 4X125G  5997536303734
DANONE JOGHURT CITROM 4X125G 5997536305059
DANONE JOGHURT EPER 4X125G 5997536305028
DANONE JOGHURT SÁRGABARACK 4X 125G 5997536305042
DANONE JOGHURT ERDEI GYÜMÖLCS-BANÁN 4X125G 5997536305073
DANONE JOGHURT MÁLNA 4X125G 5997536305035
DANONE JOGHURT MEGGY 4X125G  5997536305066
DANONE NATÚR JOGHURT 140G  5997536110363
DANONE NATÚR JOGHURT 375G  5997536113982
DANONE NATÚR JOGHURT 4×130G  5997536112961
DANONE KEFIR 140G 5997536111476
DANONE KEFIR 4×130G 5997536113975
KAUKÁZUSI KEFIR ITAL 350G 5997536111155
NAP MINT NAP EPERÍZŰ ITAL 170G 5997536303666
NAP MINT NAP BARACKÍZŰ ITAL 170G 5997536303673
NAP MINT NAP JOGHURT EPERÍZŰ 110G  5997536113289
NAP MINT NAP JOGHURT EPERÍZŰ 4×110G  5997536113784
OIKOS ÉDES KETTES CSOKIS CSILLAGOK 106G 5997536303505
OIKOS ÉDES KETTES EPER 122G 5997536304496
OIKOS ÉDES KETTES SÁRGABARACK 122G 5997536304465
OIKOS ÉDES KETTES MEGGY 122G 5997536304472
OIKOS ÉDES KETTES ÁFONYA 122G 5997536304489
OIKOS HABDESSZERT EPER 125G 5997536304878
OIKOS HABDESSZERT ÁFONYA 125G 5997536304885
OIKOS KRÉMJOGHURT KEKSZ 4×125G  5997536113227
OIKOS KRÉMJOGHURT STRACCIAELLA 4×125G  5997536115139
OIKOS KRÉMJOGHURT CITROMOS TÚRÓTORTA 4X125G  5997536119588
OIKOS KRÉMJOGHURT SZILVÁS-FAHÉJAS 4X125G  5997536303741
OIKOS KRÉMJOGHURT ALMÁS PITE 4X125G  5997536304649
OIKOS KRÉMJOGHURT MÁLNÁS-SAJTTORTA 4X125G  5997536304830
OIKOS STRACCIATELLA 125G 5997536113159

A promóció során várhatóan az alábbi termékek fognak megjelenni az Auchan áruházak polcain, melyek megjelenésüktől számítva részt vesznek a promócióban:

Termék neve EAN kód
ACTIMEL EPER-ÁFONYA 12X100G 5900643038048
ACTIMEL SZEDER-CSERESZNYE 12X100G  5900643046401

A promóció során várhatóan az alábbi termékek EAN kódja módosul az Auchan áruházak polcain, a termékek korábbi EAN kódjai még fellelhetőek lehetnek az áruházakban: 

Termék neve EAN kód
DANONE JOGHURT CITROM 4X125G 5997536301457
DANONE JOGHURT EPER 4X125G 5997536301464
DANONE JOGHURT SÁRGABARACK 4X 125G 5997536301440
DANONE JOGHURT ERDEI GYÜMÖLCS-BANÁN 4X125G 5997536301433
DANONE JOGHURT MÁLNA 4X125G 5997536301488
DANONE JOGHURT MEGGY 4X125G  5997536301471

FIGYELEM! A nyereményjátékban az Alpro hűtött termékei nem vesznek részt!